Μπάνιο

Τοποθέτηση επίπλου μπάνιου

Επισκευή βρύσης

Εντειχιζόμενα καζανάκια - Τοποθέτηση και επισκευή

Τοποθέτηση καμπίνας ντουζιέρας

Τοποθέτηση μπαταρίας μπάνιου και μπαταρίας νιπτήρα

Τοποθέτηση αξεσουάρ μπάνιου - ειδών υγιεινής